Komprese, dekomprese souborů, složek z příkazové řádky

C:\Users\David>compact /?
Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech NTFS.
COMPACT [/C | /U] [/S[:adresář]] [/A] [/I] [/F] [/Q] soubor […]]
/C        Komprimuje uvedené soubory. Adresáře budou označeny,
aby byly komprimovány i později přidané soubory.
/U        Dekomprimuje uvedené soubory. Adresáře budou označeny,
aby nebyly komprimovány ani později přidané soubory.
/S        Zadané operace se provedou na uvedeném adresáři
a všech podadresářích. Výchozí hodnotou pro adresář
je aktuální adresář.
/A        Zobrazí soubory, které jsou systémové nebo skryté.
Normálně se tyto soubory vynechávají.
/I        Pokračuje se v provádění zadaných operací i při výskytu
chyby. Bez tohoto parametru se COMPACT zastaví, jakmile
je zjištěna chyba.
/F        Komprese se nuceně provádí pro všechny uvedené soubory,
dokonce i pro ty, které již jsou zkomprimovány. Normálně
jsou takové soubory přeskočeny.
/Q        Vypisuje jen podstatné informace.
soubor    Může být vzor, soubor nebo adresář.
Příkaz COMPACT bez parametrů zobrazí stav komprese
v aktuálním adresáři a všech jeho souborech. Lze též
uvést více souborů a použít zástupné znaky. Jako
oddělovače parametrů se používají mezery.

C:\Users\David>compact /?Zobrazí nebo upraví kompresi souborů v oddílech NTFS.
COMPACT [/C | /U] [/S[:adresář]] [/A] [/I] [/F] [/Q] soubor […]]
/C        Komprimuje uvedené soubory. Adresáře budou označeny,            aby byly komprimovány i později přidané soubory.  /U        Dekomprimuje uvedené soubory. Adresáře budou označeny,            aby nebyly komprimovány ani později přidané soubory.  /S        Zadané operace se provedou na uvedeném adresáři            a všech podadresářích. Výchozí hodnotou pro adresář            je aktuální adresář.  /A        Zobrazí soubory, které jsou systémové nebo skryté.            Normálně se tyto soubory vynechávají.  /I        Pokračuje se v provádění zadaných operací i při výskytu            chyby. Bez tohoto parametru se COMPACT zastaví, jakmile            je zjištěna chyba.  /F        Komprese se nuceně provádí pro všechny uvedené soubory,            dokonce i pro ty, které již jsou zkomprimovány. Normálně            jsou takové soubory přeskočeny.  /Q        Vypisuje jen podstatné informace.  soubor    Může být vzor, soubor nebo adresář.
Příkaz COMPACT bez parametrů zobrazí stav komprese  v aktuálním adresáři a všech jeho souborech. Lze též  uvést více souborů a použít zástupné znaky. Jako  oddělovače parametrů se používají mezery.

Rubriky: Windows | Napsat komentář

Svíčková na smetaně

FOTORECEPT: Svíčková na smetaně – GurmetKlub.cz.

Rubriky: Vaření :-) | Napsat komentář

GEOM mirror Approach 2: Single Slice, Preferred, More Flexible

The following is a step-by-step command list for remotely converting a production FreeBSD 5.3-STABLE system from a single-disk/single-slice (ad0s1) to a two-disk/single-slice (ad0s1 & ad1s1) GEOM mirror (gm0s1) based setup without the need for console access or Fixit/LiveFS CDROM:

# make sure the second disk is treated as a really fresh one
# (not really necessary, but makes procedure more deterministically 😉
dd if=/dev/zero of=/dev/ad1 bs=512 count=79

# place a PC MBR onto the second disk
# (with a single FreeBSD slice /dev/mirror/gm0s1 as large as the /dev/ad0s1)
# either automatically if sizes fit…
fdisk -v -B -I /dev/ad1
# …or manually to make sure the sizes fit:
size=`fdisk ad0 | grep ‚, size ‚ | head -1 | sed -e ‚s;^.*size \([0-9]*\).*$;\1;’`
# …and reduce the size by one block because ad0 and ad0s1 else would
# share the same last sector which could lead to ad0 be recognized as
# the GEOM provider instead of ad0s1. Alternatively, you can keep ad0
# and ad0s1 of the same size and hard-code the ad0s1 GEOM provider by
# adding the -h option to the „gmirror label“ command below.
size=`expr $size – 1`
(echo „p 1 165 63 $size“; echo „a 1“) | fdisk -v -f- -i /dev/ad1

# place a GEOM mirror label onto first slice of second disk‘
# (actually on the last block of the disk slice)
gmirror label -v -n -b round-robin gm0s1 /dev/ad1s1

# activate GEOM mirror kernel layer
# (makes the /dev/mirror/gm0s1 device available)
gmirror load

# place a BSD disklabel onto /dev/mirror/gm0s1
# (ATTENTION: in FreeBSD 5-STABLE before 14-Jan-2005 the
# /dev/mirror/gm0s1 device has to be specified as just „mirror/gm0s1“ or
# the bsdlabel(8) will use the incorrect GEOM name „gm0s1“ instead!)
# (NOTICE: figure out what partitions you want with „bsdlabel /dev/ad0“ before)
# (NOTICE: start „a“ partition at offset 16, „c“ partition at offset 0)
bsdlabel -w -B /dev/mirror/gm0s1 # initialize
bsdlabel -e /dev/mirror/gm0s1 # create custom partitions

# manually copy filesystem data from first to to second disk
# (same procedure for partitions „g“, etc)
newfs -U /dev/mirror/gm0s1a
mount /dev/mirror/gm0s1a /mnt
dump -L -0 -f- / | (cd /mnt; restore -r -v -f-)
newfs -U /dev/mirror/gm0s1d
mount /dev/mirror/gm0s1d /mnt/var
dump -L -0 -f- /var | (cd /mnt/var; restore -r -v -f-)
newfs -U /dev/mirror/gm0s1e
mount /dev/mirror/gm0s1e /mnt/usr
dump -L -0 -f- /usr | (cd /mnt/usr; restore -r -v -f-)

# adjust new system configuration for GEOM mirror based setup
cp -p /mnt/etc/fstab /mnt/etc/fstab.orig
sed -e ‚s/dev\/ad0s1/dev\/mirror\/gm0s1/g‘ </mnt/etc/fstab.orig >/mnt/etc/fstab
echo ‚swapoff=“YES“‚ >>/mnt/etc/rc.conf # for 5.3-RELEASE only
echo ‚geom_mirror_load=“YES“‚ >>/mnt/boot/loader.conf

# instruct boot stage 2 loader on first disk to boot
# with the boot stage 3 loader from the second disk‘
# (mainly because BIOS might not allow easy booting from second ATA disk
# or at least requires manual intervention on the console)
echo „1:ad(1,a)/boot/loader“ >/boot.config

# reboot system
# (for running system with GEOM mirror on second disk)
shutdown -r now

# make sure the first disk is treated as a really fresh one
# (also not really necessary, but makes procedure more deterministically 😉
dd if=/dev/zero of=/dev/ad0 bs=512 count=79

# place a new PC MBR onto the first disk
# (with a single FreeBSD slice /dev/ad0s1 _exactly_ as large as the /dev/ad1s1)
size=`fdisk ad1 | grep ‚, size ‚ | head -1 | sed -e ‚s;^.*size \([0-9]*\).*$;\1;’`
(echo „p 1 165 63 $size“; echo „a 1“) | fdisk -v -B -f- -i /dev/ad0

# switch GEOM mirror to auto-synchronization and add first disk
# (first disk is now immediately synchronized with the second disk content)
gmirror configure -a gm0s1
gmirror insert gm0s1 /dev/ad0s1

# wait for the GEOM mirror synchronization to complete
sh -c ‚while [ „.`gmirror list | grep SYNCHRONIZING`“ != . ]; do sleep 1; done‘

# reboot into the final two-disk GEOM mirror setup
# (now actually boots with the MBR and boot stages on first disk
# as it was synchronized from second disk)
shutdown -r now

Rubriky: FreeBSD | Napsat komentář

Zálohování a obnova nastavení Windows 7 Media Center

mcBackup 3.0 for Windows 7 – MadeforMediaCenter.com

Rubriky: Windows | Štítky: , | Napsat komentář

Příprava Windows XP na klonování

  1. Vložte do CD mechaniky instalační médium Windows.
  2. Přejděte do složky X:\SUPPORT\TOOLS (kde X je písmeno vaší CD mechaniky), kde najdete archiv DEPLOY.CAB. V tomto archivu jsou soubory (v Průzkumníkovi se do něj dostanete běžným dvojklikem), které rozbalte na systémový disk do složky, kterou nazveteSYSPREP (tedy zkopírujte obsah archivu do C:\SYSPREP\). Tato složka bude po dokončení instalace každého počítače automaticky vymazána.
  3. Nyní z pevného disku spusťte soubor SYSPREP.EXE (tedy C:\SYSPREP\SYSPREP.EXE). Odklikněte varovnou hlášku, z níž je důležité především to, že po skončení přípravy bude počítač vypnut.
  4. V nastavení nástroje zaškrtněte volbu Použít MiniSetup a stiskněte tlačítko Autorizovat.
  5. Upozornění, že při startu budou restartovány identifikátory zabezpečení SID, potvrďte OK (o to nám při klonování počítačů, jež budou v jedné síti, právě jde!). Nejpozději v tomto okamžiku si do mechaniky připravte startovací (tj. bootovací!) CD nebo disketu programu, kterým budete klonovat disk.
  6. Počítač se po chvilce vypne. Nyní je čas na vytvoření „image“ systému, který použijete pro instalaci dalších strojů.

Čerpáno z tohoto zdroje.

Rubriky: Windows | Štítky: | Napsat komentář

HP Install Network Printer Wizard

SW na instalaci síťových tiskáren HP, stahuj zde.

Rubriky: Windows | Štítky: , | Napsat komentář

Nastavení MTU na ADSL

  • PPPoE pres LLC – MTU 1454
  • PPPoE pres VC – MTU 1456
  • PPPoA pres VC – MTU 1478

Odkaz na zdroj

Rubriky: Internet | Štítky: | Napsat komentář

Rdesktop + Windows TS (vzdálená plocha)

Problém se špatným mapováním českých vyřešíte úpravou keymaps

sudo nano /usr/share/rdesktop/keymaps/cs

include common

map 0x405

semicolon 0x29
dead_abovering 29 shift

plus 0x02
1 0x02 shift
dead_tilde altgr

ecaron 0x03
2 0x03 shift
dead_caron 0x03 altgr

scaron 0x04
3 0x04 shift
dead_circumflex 0x04 altgr

ccaron 0x05
4 0x05 shift
dead_breve 0x05 altgr

rcaron 0x06
5 0x06 shift
dead_abovering 0x06 altgr

zcaron 0x07
6 0x07 shift
dead_ogonek 0x07 altgr

yacute 0x08
7 0x08 shift
dead_grave 0x08 altgr

aacute 0x09
8 0x09 shift
dead_abovedot 0x08 altgr

iacute 0x0a
9 0x0a shift
dead_acute 0x08 altgr

eacute 0x0b
0 0x0b shift
dead_doubleacute 0x0b altgr

equal 0x0c
percent 0x0c shift
dead_macron 0x0c altgr

dead_acute 0x0d
dead_caron 0x0d shift
dead_cedilla 0x0d altgr

backslash 0x10 altgr

bar 0x11 altgr

EuroSign 0x12 altgr

z 0x15 addupper

uacute 0x1a
slash 0x1a shift
division 0x1a altgr

parenright 0x1b
parenleft 0x1b shift
multiply 0x1b altgr

dead_diaeresis 0x2b
apostrophe 0x2b shift
currency 0x2b altgr

dstroke 0x1f altgr

Dstroke 0x20 altgr

bracketleft 0x21 altgr

bracketright 0x22 altgr

lstroke 0x25 shift

Lstroke 0x26 altgr

uring 0x27
quotedbl 0x27 shift
dollar 0x27 altgr

section 0x28
exclam 0x28 shift
ssharp 0x28 altgr

y 0x2c addupper

numbersign 0x2d altgr

ampersand 0x2e altgr

at 0x2f altgr

braceleft 0x30 altgr

braceright 0x31 altgr

comma 0x33
question 0x33 shift
less 0x33 altgr

period 0x34
colon 0x34 shift
greater 0x34 altgr

minus 0x35
underscore 0x35 shift
asterisk 0x35 altgr

Odkaz na zdroj

Rubriky: Linux | Štítky: , , , | Napsat komentář

Přidat poskytovatele vyhledávací služby do aplikace Internet Explorer

http://www.microsoft.com/windows/ie/searchguide/cs-cz/default.mspx

Rubriky: Windows | Štítky: , , , | Napsat komentář

Zásady zabezpečení byly šířeny s upozorněním 0x4b8

pomohlo: esentutl /p %Windir%\security\Database\Secedit.sdb

Rubriky: Windows | Štítky: , | Napsat komentář